מלגזה שנת 2010, 14,055 שעות, עברה שיפוץ כללי מצבר חדש וצמיגים חדשים .